INFORMÁCIA.                      

                         Ďňa 18.10.2020 sa nehrá 

                          Ahojte.

                           Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

                           S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, 

                           fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,

                           spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

 

  

MIMORIADNA INFORMÁCIA 14.10.2020
Mimoriadne informácie k organizácií Interligy 2020 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

 

MIMORIADNA INFORMÁCIA 02.10.2020
Mimoriadne informácie k organizácií Interligy 2020 platné od 01.10.2020

VÍŤAZ WINTERLIGY 2019
Víťazom Winterligy 2019 sa stalo Mužstvo HURIKÁN blahoželáme