Nové:

      Súťaže organizované OZ Galantská Interliga v roku 2021 z dôvodu platných opatrení RUVZ

      zatiaľ nie je možné reálne organizovať.

 

      Pre svojich členov pripravujeme aspoň tréningy, ktoré sčasti pomôžu naštartovať pohybovú   

     aktivitu našich členov a aj takto sa budeme môcť pripraviť na uvoľnenie opatrení a predísť prípadným   

     zraneniam zapríčinenými dlhšou prestávkou v hre.

  

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

 

MIMORIADNA INFORMÁCIA 02.10.2020
Mimoriadne informácie k organizácií Interligy 2020 platné od 01.10.2020

VÍŤAZ WINTERLIGY 2019
Víťazom Winterligy 2019 sa stalo Mužstvo HURIKÁN blahoželáme